Gebruik van Liftmanager® voorkomt dubbel werk en bespaart kosten

nov 30, 2016

Onlangs heeft in het Liftinstituut Magazine een waardevolle beschouwing gestaan over/van de digitalisering van de liftenbranche. Er is één hardnekkig misverstand dat in dit artikel, maar ook in de branche heeft postgevat. Er wordt aangevoerd dat het werken met een tool als Liftmanager® dubbel werk is. In deze blog zullen we uitleggen waarom dat niet zo is.

Evenveel handelingen

Het Centraal College van Deskundigen Liften heeft vastgesteld dat een liftboek, digitaal of papier, vormvrij is. Hieraan worden uiteraard een aantal eisen gesteld. Wanneer een applicatie zoals Liftmanager® wordt gebruikt, kan dit het papieren liftboek vervangen. Er hoeft dus geen handeling bij te komen. Het papier invullen wordt vervangen door digitaal invullen. Dan blijft het vaak zo dat het  liftonderhoudsbedrijf of de keuringsinstelling daarnaast het eigen systeem moet invullen.

Minder handelingen

Een professionele online applicatie zoals Liftmanager® kan middels een API-koppeling ook aan andere applicaties gekoppeld worden. Daarmee kan een liftonderhoudsbedrijf of keuringsinstelling de informatie uit hun eigen systemen koppelen aan een online dossier. Daarmee wordt nog een handeling geëlimineerd. Door het invullen van het eigen systeem is tegelijk het liftboek ingevuld.  Een tussenalternatief is een Excel-import waarin Liftmanager® ook voorziet. Dergelijke koppelingen besparen tijd en voorkomen fouten.

Geen informatie discrepantie

Heel veel tijd gaat ongemerkt zitten in het toezenden van storingsoverzichten en discussies over wat er wel en niet uitgevoerd is. Wanneer systemen gekoppeld zijn is er geen discrepantie meer tussen de informatie bij het liftbedrijf, in het liftboek en de informatie die de klant zelf, zonder tussenkomst van het liftonderhoudsbedrijf of keuringsinstelling, in zijn portaal kan raadplegen.

Knelpunt

Voor veel liftonderhoudsbedrijven geldt dat zij vanwege compliance-regels hun data niet mogen koppelen. Daar moeten wij onze ogen niet voor sluiten. Zoals overal in de wereld zullen systemen aan elkaar verbonden worden omdat de efficiency daarmee gediend is. Het is daarom in onze ogen een kwestie van tijd. Het ligt echter niet aan de applicatie(s). Wanneer de behoefte aan efficiency gaat dringen en duidelijk is dat het delen van data een onderdeel is van de levering aan klanten, zal dit knelpunt vanzelf verdwijnen.

Voorstel op brancheniveau

Bij de VLR (De Nederlandse Vereniging voor Lift- en Roltraptechniek) ligt een voorstel om op brancheniveau een communicatieprotocol te ontwikkelen waarmee data uitgewisseld kan worden. Dit voorkomt dat er een wildgroei aan koppelingen ontwikkeld moet worden. Eén koppeling volgens een bepaalde standaard kan dan zorgdragen dat alle systemen met elkaar kunnen communiceren.