Voor u vertaald vanuit het engels. Bron: Mendix.

Disruptieve technologieën zoals het Internet of Things (IoT) zijn onze leef- en werkwereld aan het hervormen. Vele organisaties kennen wel het potentieel van deze technieken, maar hebben moeite om de benodige tijd en middelen te vinden om er daadwerkelijk iets mee te doen. Als gevolg daarvan verliezen deze organisaties de innovatie in hun bedrijfstak, terwijl alle focus ligt op het in stand houden van de huidige operatie.

Wat deze organisaties zich niet realiseren is dat de toepassing van IoT en SmartApps beduidend minder middelen kost met een low-code platform. Met dit soort platforms kunnen organisaties eenvoudig apps bouwen en alle moderne technieken omarmen. Er zijn vele toepassingen van IoT om bedrijven te helpen, de vraag is vooral: waar moet je beginnen?

In het volgende blog lees je hoe Liftinzicht IoT heeft omarmd en zo in haar bedrijfsvoering is geïnnoveerd.

Verandering van een handmatig registratieproces in een digitaal management platform in slechts drie weken

In Nederland is het verplicht dat bij iedere liftinstallatie een Liftboek aanwezig is. Daarin staan alle gebeurtenissen rondom deze installatie opgeschreven, zoals onderhoud, keuringen en vormen van gebruik. Deze papieren boeken zijn handgeschreven, soms onleesbaar en liggen veelal in de liftmachinekamer waar ze ontoegankelijk zijn voor de eigenaar en de beheerders die op afstand werken.

Liftinzicht, het softwarebedrijf dat gelieerd is aan Liftintermediair, een adviesbureau dat al 15 jaar in de liftenmarkt opereert, is van mening dat het organiseren van de informatie rondom liften, keuringen en onderhoud waardevol en noodzakelijk is voor de beheerders van liften om de prestaties te optimaliseren. Om de operationele efficiëntie van het verwerken van de gegevens te verbeteren en een betere dienstverlening richting haar klanten te hebben, wilde Liftinzicht één tool maken waarin haar adviseurs, de betrokken onderhoudsmonteurs en keuringsinspecteurs de juiste informatie kwijt konden. Eén locatie voor registraties, onderhoudsgegevens en keuringspunten waar iedereen eenvoudig bij kan.

Ruim twee jaar geleden begon de ontwikkeling voor een dergelijke tool, maar de traditionele ontwikkelvormen duurden te lang. Het duurde enkele maanden om een minimaal product (MVP) op te leveren met PHP en low-level databases. Nog voor deze periode had Liftinzicht geprobeerd samen met een partner te ontwikkelen, maar na anderhalf jaar en zonder eindproduct, is die poging gestaakt en is zij verder gaan zoeken naar een betere oplossing.

Gedreven door de noodzaak om sneller te ontwikkelen en de operationele efficiency te verbeteren, heeft Liftinzicht het Mendix platform gebruikt als versneller om haar oplossing te bouwen: Liftmanager. De initiële applicatie was in slechts drie weken herbouwt door Rik Bos, de enige ontwikkelaar, en Alderik Bos, de business owner. Het Low-Code platform stelde hen samen in staat om een MVP te bouwen en daarna door te bouwen naar de applicatie die perfect aansluit op de bedrijfsbehoefte.

 

In de originele eerste iteraties van Liftmanager zaten onder meer QR-codes om het zo eenvoudig mogelijk te maken voor de mensen in het veld om registraties te maken en weer terug te vinden; alles wat ze nodig hebben is een telefoon. Met de groei van de applicatie zijn er grafieken en business intelligentie bijgekomen zoals sms-alerts en e-mails van belangrijke gebeurtenissen, overzichten van de staat van alle installaties en prestatiemetingen. Hiermee is de app veranderd van een registratietool in een managementtool.

Verdere innovatie door IoT

Liftinzicht realiseerde zich dat het onderhoud van installaties zo wordt ingepland dat er een bepaald aantal beurten per jaar is, terwijl onderhoud niet wordt gedreven door tijd, maar door gebruik. Om het installatiegebruik als variabele te gebruiken in het managen van de installaties, maakt Liftinzicht het mogelijk om aan iedere installatie sensoren toe te voegen om zo real-time het gebruik per installatie te meten.

Met deze sensoren kan deze innovatieve applicatie proactief voorspellen wanneer het volgende onderhoud moet plaatsvinden. Gebaseerd op gebruiksdata heeft het bedrijf vastgesteld dat liften minder onderhoud nodig hebben dan tot op heden werd uitgevoerd. Voor de sensoren was de industriestandaard om 4 tot 6 beurten per jaar uit te voeren. Met de sensoren kan Liftmanager ervoor zorgen dat de performance van de installaties hoog blijft, het aantal storingen omlaag gaat en de onderhoudskosten tot 30% per jaar kunnen afnemen.

Naast deze significante kostendaling zorgen de sensoren voor een betere ervaring van de liftgebruiker. Doordat precies in kaart is gebracht wanneer en hoe installaties gebruikt worden, kan het beste moment voorspeld worden om onderhoud te plegen. Zo gaat de effectieve stilstand nog verder omlaag en het ongemak van de gebruiker wordt zo veel mogelijk vermeden.

De nieuwe mogelijkheid om onderhoud te plegen op het moment dat het daadwerkelijk noodzakelijk is, verkleint ook de ecologische voetafdruk van de installatie. De installatiecomponenten worden nu zo lang mogelijk doorgebruikt in plaats van ruim van te voren, preventief, vervangen. Op de lange termijn zullen monteurs minder hoeven te reizen en neemt de uitstoot door de productie van componenten af.

Een nieuwe industriestandaard

Liftinzicht heeft een trendsettende innovatie in de liftenmarkt neergezet, waardoor internationale liftbedrijven integreren tegen de Liftinzicht REST API om zo de inspanning van de monteur die de data invoert nog verder te verkleinen. Daarnaast ziet de grootste Nederlandse brancheorganisatie (de VLR) een nieuwe markt disruptie met de nieuwe aanpak en de nieuwe technieken om liften te beheren. Daarmee is de gedachte ontstaan om een communicatiestandaard of zelfs een centrale database voor iedere lift in Nederland in te zetten. Het gebruik van Internet of Things in haar applicatie heeft gezorgd voor een beweging in de markt, en creëert een momentum voor het bedrijf dat inmiddels de eerste internationale contracten getekend heeft.