Liftboek wordt Liftmanager®

okt 19, 2016

Wat ooit begon als de wens om online onderhoud en keuringen te registreren, is uitgegroeid tot een krachtig managementgereedschap voor de professionele gebouwbeheerder. Dat vraagt voor het door Liftinzicht  ontwikkelde systeem ook  om een naam die de lading meer dekt. Daarbij wekte de naam ’Liftboek‘ onnodig verwarring. Het is namelijk nooit onze bedoeling geweest om het papieren liftboek per sé te vervangen.  Het beheersysteem ‘Liftboek’ heet daarom vanaf nu Liftmanager®

Liften liggen in een grijs gebied

Veel gebouweigenaren begrijpen alles van schilderwerk, dakbedekking en bouwkunde. Maar liften zijn voor hen vaak bouwdelen in een grijs gebied. Zij hebben er weinig kennis van en daardoor ook minder of geen inzicht in prestaties en kosten. Zij weten vaak niet dat het wettelijk verplicht is om in de liftmachinekamer een liftboek te hebben liggen. Formeel mag een gebouweigenaar niet eens in zijn eigen machinekamer komen, omdat hij de  technische expertise ontbeert en daarom niet bevoegd is.

Dat was dan ook een reden voor Liftinzicht om een online variant van het liftboek te maken. Op deze manier heeft de gebouweigenaar altijd inzicht in wat er gebeurt rondom de liften in zijn gebouw.

Kwaliteit wordt vergelijkbaar

De liftenbranche reageert heel verschillend. De grootste keuringsinstelling heeft als enige van 95% van de liften alle informatie in haar bestanden. Logisch dat zij weinig trek hebben in het delen van deze informatie met anderen. Grote multinationale liftbedrijven hebben hun eigen ‘app’ ontwikkeld en willen klanten binden (einde contract = einde data). Zij  hebben geen behoefte aan een universele tool waarin hun data komen te staan. Daarbij komt dat hun prestaties in het universele dashboard van Liftmanager® één op één vergelijkbaar worden met die van de concurrent.

Liftbedrijven die kleiner zijn zien een kans met Liftmanager®. Nu kunnen zij hun kwaliteit objectief laten zien. Zij bieden met Liftmanager® ook het portal naar informatie dat steeds meer klanten wensen. De betere multinationals verkopen het mee met hun liften om te bewijzen dat het aantal storingen van hun liften gemiddeld tussen de nul en één per laar ligt.

Regelgeving

Het college van deskundigen en het SBCL hebben zich gebogen over de vraag of een papieren liftboek wel vervangen mag worden door een online variant. In deze colleges hebben de belangrijkste  partijen uit de branche zitting. Naar het zich laat aanzien zijn er weinig bezwaren tegen een online variant. Deze is immers wel goed leesbaar, hij raakt niet kwijt en is, mits het rechtensysteem goed is ingericht, blijvend in te zien door alle partijen die iets te maken hebben met een lift. Wat ons betreft hoeft het niet verplicht te worden, het liftboek geheel te vervangen door het online systeem. Het staat iedereen volledig vrij om de papieren variant ernaast te blijven gebruiken. Maar bedenk dat Liftmanager® veel meer kan dan alleen de ‘liftboekgegevens vastleggen’. De colleges hebben aangegeven zich nog te buigen over de definitieve formulering van hun uitspraak/regelgeving.

Liftmanager® krachtiger dan een liftboek

Waar een papieren liftboek alleen registraties kent die één voor één bekeken kunnen worden, kan Liftmanager® deze gegevens ook verwerken in (grafische) overzichten. Het systeem kan zelfs waarschuwingen per e-mail of sms verzenden. Voor een portefeuille van tientallen of honderden liften heb je in een oogopslag direct in beeld waar de knelpunten zitten. Daarenboven kan een eigenaar actief waarschuwingen krijgen bij afkeuringen of proactief als keuringen dreigen te verlopen of als storingspatronen beginnen op te lopen. Functies die veel apps van liftbedrijven hebben, maar  die met Liftmanager® nu in één dashboard staan, onafhankelijk van wie de lift keurt of onderhoudt of wie de adviseur is.

Minder kosten en overlast met Liftmanager®

Liftmanager® is onderdeel van het KPN Smart Buildings project. Middels het KPN Lora Netwerk kunnen ritgegevens van liften naar Liftboek worden verzonden. Liften worden van oudsher onderhouden met een aantal onderhoudsbeurten per jaar. Denk hierbij aan 4 tot 8. Met het tellen van liftbewegingen – en bij voorkeur in de tijd – kunnen we het gebruik en de piek- en daluren vaststellen. Daarmee kunnen we enerzijds exact berekenen wanneer een lift onderhoud nodig heeft en anderzijds op welke momenten het onderhoud de gebruikers en/of het bedrijfsproces het minste last bezorgt. Liften die intensiever gebruikt worden krijgen meer onderhoud. Maar voor liften die minder gebruikt worden, kan vaak met minder onderhoudsbeurten worden volstaan. Meestal leidt dat tot minder onderhoudsbeurten in totaal, zonder dat de veiligheidsmarges aangetast worden.  Dit levert een aanzienlijk financieel voordeel op.

Minder bezoeken (onderhoud + verhelpen van storingen) betekent ook nog eens een reductie van CO2-uitstoot. We hebben berekend dat wanneer alle liften in Nederland met deze voorziening worden uitgerust er ruim € 20 miljoen bespaard zou kunnen worden.

Voor meer informatie, of een live demo, kunt u contact met ons opnemen.