Recent hebben we weer twee innovaties doorgevoerd.

Zinnig keuren

Vanaf nu is het mogelijk voor keuringsinstellingen om hun zinnenboek in te lezen in Liftmanager® en bij het registreren van de keuringen de zinnen eenvoudig op te roepen. Dat scheelt veel schrijfwerk in de machinekamer.

Uiteraard heeft iedere keuringsinstelling eigen zinnen. Daarom beheert een keuringsinstelling de eigen content.

Registratie van ritten

Een lang gekoesterde wens is om ritten te registreren. Dat kan vanaf nu als functie worden aangezet. Wanneer de lifteigenaar dat wenst, zet hij deze functie aan. Dan moet bij ieder onderhoud of bij elke storing het aantal ritten genoteerd worden. De software valideert op basis van een extrapolatie met bandbreedte de ingegeven rittenstand om dit zo betrouwbaar mogelijk te maken.

Daarnaast komt op zeer korte termijn een sensor beschikbaar die op het kooidak geplaatst kan worden en ritten telt. Deze sensor communiceert via internet met Liftmanager®. Op deze manier kan het rittenverloop over de dag berekend worden. Hiermee is Liftmanager® een IoT (Internet of Things) oplossing.

Hogere beschikbaarheid door IoT

Als de sensor geplaatst wordt, sluit dit menselijke fouten uit. Het voordeel boven handmatig opnemen is dat het verloop van de ritten over een dag bepaald kan worden en daarmee op welke rustige momenten het onderhoud het beste kan plaatsvinden. Het proces van de gebruiker wordt het minst verstoort en daardoor is de relatieve beschikbaarheid van uw liften hoger.

Bespaar het milieu en geld door IoT

Door het aantal beurten niet meer gelijkelijk over het jaar te verdelen, maar na een vooraf ingesteld aantal ritten, kan er enorm bespaard worden. Gemiddeld genomen menen wij dat één tot twee beurten per jaar minder uitgevoerd hoeven te worden. Dit terwijl liften die veel gebruikt worden juist meer onderhoud zullen krijgen.

Minder onderhoud is minder kilometers rijden voor de monteur en levert rechtstreeks een bijdrage aan het milieu en het verkeer. Doordat de liften die intensiever gebruikt worden dan ook meer onderhoud krijgen is de reële verwachting dat het aantal storingen terug zal lopen.

ROI kleiner dan een jaar

Indien gewenst maken wij een investerings- en terugverdienberekening voor u. Neem daarvoor contact met ons op.