Onderzoek naar het gebruik van een liftboek

sep 27, 2016

Bedrijven die in de liftenbranche opereren, hebben allen weleens te maken met het ‘ouderwetse’ liftboek. We leven in een wereld waarin digitalisering op alle fronten terrein wint. Met het liftboek is dit echter nog niet het geval. Het liftboek heeft het stoffige imago van een ‘ouderwets’ papieren en onoverzichtelijk boek, dat fysiek bovenop een lift ligt en bij tijd en wijle van de plank wordt gehaald. Tijd voor verandering: ook in de liftenbranche!

Mijn naam is Sebastiaan Harmsen, op verzoek heb ik onderzoek gedaan naar het liftboek en de mogelijke veranderingen, die zich zullen gaan voordoen. Hieronder een opsomming van bevindingen, die ik tijdens mijn onderzoek ben tegen gekomen.

Het begint bij het algemene gebruik van het liftboek. Uit onderzoek is gebleken, dat 40% van de professionals ‘niet te spreken’ is over het gebruik van liftboeken. Tijd voor verandering: ook in de liftenbranche!

De kwaliteit van een liftboek is van cruciaal belang: 75% van de gebruikers, voornamelijk liftbedrijven en gebouweigenaren, komen vroeg of laat in aanraking met een liftboek. Blijkbaar bevat een liftboek essentiële informatie, die altijd up-to-date moet zijn.

In mijn onderzoek heb ik de meest belangrijke aandachtspunten nauwkeurig en inhoudelijk beoordeeld en opgelijnd, welke ik hieronder puntsgewijs nader zal toelichten.

De vindbaarheid in een liftboek

Gebleken is dat 40% van de gebruikers de vindbaarheid van een bepaald onderwerp belangrijk vindt. In het verlengde hiervan kan de conclusie getrokken worden, dat het veel tijd en moeite kost om de juiste informatie (snel) te vinden.

De leesbaarheid van een liftboek

Ca. 60% van de gebruikers is zeer matig tevreden over de leesbaarheid van een liftboek. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de diverse handschriften en schrijfwijzen hetgeen resulteert in veel onduidelijkheid.

Het ontbreken van informatie in een liftboek

Ruim 60% van de gebruikers merkt op, dat het liftboek niet voldoet aan de vereiste informatie. Het huidige liftboek wordt door de gebruikers dan ook als onvoldoende gekwalificeerd.

Conclusie: vindbaarheid, leesbaarheid en het ontbreken van de juiste informatie is van essentieel belang voor een goed, inhoudelijk werkend liftboek. Tijd voor verandering!

Mijn onderzoek heeft uitgewezen, dat 70% van de gebruikers, een ruime meerderheid dus, van mening is dat het liftboek een metamorfose zal moeten ondergaan. Op welke wijze daar invulling aan zal moeten worden gegeven, zal onderzoek verder moeten uitwijzen. Maar dat de tijd voor verandering daar is, mag duidelijk zijn.

Verderop in mijn onderzoek hebben de professionals hun voorkeur mogen aangeven voor wat betreft de invulling van een beter liftboek: digitalisering of toch liever het huidige liftboek behouden maar beter werkbaar maken.

Meer dan 65% van de gebruikers geeft de voorkeur aan digitalisering van het liftboek. In de huidige, dagelijks veranderende digitale wereld, is dat ook de beste optie. Het liftboek zal kwalitatief grote sprongen voorwaarts maken, problemen als vindbaarheid, leesbaarheid en het al dan niet ontbreken van de juiste informatie worden in één klap opgelost.

Tijd voor verandering: ook in de liftenbranche. Ook het liftboek zal het digitale tijdperk bereiken, hetgeen 85% van de gebruikers als bijzonder positief zal worden gedragen. Het liftboek gaat digitaal!

Nog een laatste stelling uit mijn onderzoek: ‘Het papieren liftboek is niet meer van deze tijd’.

Ondanks de overduidelijke voorkeur voor digitalisering van het liftboek, is slechts een kleine meerderheid van de gebruikers het eens met mijn stelling dat ‘het papieren liftboek niet meer van deze tijd is’. Tijd voor verandering!