Transparantie in de Lift (–enbranche)?

aug 4, 2016

Dat de economie verandert, is niemand ontgaan. Dat dit effect heeft op hoe we omgaan met onze zakelijke relaties, voelen we op onze klompen aan. Toch is het moeilijk te duiden wat ‘het’ precies gaat worden. Wel zien we de contouren daarvan en het vroegtijdig herkennen van deze contouren alsmede het tijdig inrichten van jouw organisatie daarop maakt dat je jouw positie kan versterken. Als serial entrepreneur in de liftenbranche een boeiend vraagstuk. Hoe werkt dit in onze nichemarkt.

Een tweetal kernbegrippen zijn transparantieen samenwerken. Ik heb dat niet zelf bedacht, maar herleid dat uit talloze publicaties. In mijn zoektocht liep ik onlangs aan tegen een publicatie van Erwin Oord “Transparantie van bedreiging tot businessmodel”. Op zijn LinkedInprofiel staat de samenvatting:

“Transparantie heeft organisaties in de publieke sector en in het bedrijfsleven veel te bieden. De voordelen zijn substantieel en de gepercipieerde nadelen blijken in veel gevallen niet reëel. Voordelen zijn onder andere verlaging van kosten en doorlooptijd, betere kwaliteit van het eindresultaat, grotere klanttevredenheid en een betere binding tussen klant en leverancier. Reëel nadeel is het risico op na-aperij. Er is een aantal niveaus in transparantie te onderscheiden, waarin de organisatie transparantie achtereenvolgens beschouwt als bedreiging, noodzaak, instrument, samenwerkingsvorm en businessmodel. Het maken van de stap naar een hoger niveau van transparantie vraagt een forse inspanning met zowel impact op de informatievoorziening als op de organisatie en haar medewerkers. Men dient daarom niet over een nacht ijs te gaan. Desalniettemin wegen de voordelen ruimschoots op tegen de investering. In de toekomst is achterblijven bij de concurrentie geen optie. Wie niet investeert in transparantie zal de concurrentieslag verliezen.”

Vooral die laatste zin, die feitelijk als conclusie geldt, is een statement dat staat.

De vraag is niet of we de keuze hebben om transparant te zijn, ja of nee. Als je meent je de luxe te kunnen permitteren om ‘nee’ te zeggen tegen transparantie, zeg je daarmee ook je positie in de nieuwe economie op. Afnemers willen simpelweg alles van je weten, of belangrijker nog, de mogelijkheid hebben om alles van je te weten. Ze zullen er wellicht geeneens gebruik van maken, maar als je die mogelijkheid niet biedt, ben je op voorhand verloren.

De liftenbranche is een branche die van nature al wat verder van haar afnemers afstaat. Een lift vormt namelijk maar 2% van de kosten, zowel in de bouw- als gebruiksfase. Een gebouweigenaar besteedt daarom (te) weinig aandacht aan zijn liften. De geschiedenis heeft uitgewezen waar dat toe kan leiden. Veel goede initiatieven ten spijt, de branche doet haar best maar is er nog niet. Transparantie is noodzakelijk, maar de drempel moet héél laag liggen.

Mede op grond van bovenstaande heb ik daarom, als Liftenmarktdeskundige, samen met mijn zoon Rik inmiddels een relatief grote investering gedaan ten behoeve van de transparantie van de Liftenbranche. Door middel van onze eerste ‘app’ Liftboek.nl maken wij de handelingen van liftbedrijven en keuringsinstellingen op een universele manier toegankelijk voor de lifteigenaar. Proactief. We zien dat er met name vanuit de woningcorporatiesector behoefte is aan dergelijke universele tools. Natuurlijk hebben een aantal liftbedrijven hun eigen tools, maar voor een ‘beetje’ gebouweigenaar die contracten met meerdere lift- en keuringsbedrijven heeft, is het ondoenlijk om zich al die portals van deze tools eigen te maken. Net zoals alle makelaars hun eigen website hebben, gaat een potentiële huizenkoper toch eerst op Funda kijken.

Zal de Liftenbranche transparant worden?